Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Железопътен транспорт

Важен сектор не само за придвижването ни, но и за развитие на икономиката. Представяме стандарти, които определят съществени и важни изисквания за противопожарната безопасност на влаковете, за цистерните и товарните вагони, за категориите на линиите за управление на интерфейса между границите на натоварване на превозните средства и инфраструктурата.
Представен е също стандартът, който помага за адаптиране към климатичните промени, припомняме и стандарти, които правят Коледата безопасна.