Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Железопътен транспорт – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Железопътен транспорт – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Железопътният транспорт е важен сектор не само за придвижването ни наблизо и надалече, но и за развитие на икономиката. Урбанизацията доведе до немислимо съществуване на големите градове без удобството на железниците. Представяме серията стандарти БДС EN 45545 Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства, които определят съществени и важни изисквания за безопасността на пътниците и товарите. Разказваме и други важни стандарти, на които трябва да отговарят цистерните и товарните вагони. Повечето строителни конструкции на железопътната инфраструктура са изградени преди въвеждането на техническите спецификации за оперативна съвместимост и еврокодовете за проектиране на конструкции. Затова представяме и БДС EN 15528 Железопътна техника. Категории на линиите за управление на интерфейса между границите на натоварване на превозните средства и инфраструктурата, който определя система за класификация на железопътна линия за управление на инфраструктурата и железопътните предприятия.

„Стандартите са много важни в железниците, те дават тласък на развитието на железопътния транспорт”, казва проф. д-р инж. Стойо Тодоров в рубриката „Опит”.

Представяме и БДС EN ISO 14090 Адаптиране към климатичните промени. Принципи, изисквания и указания. Неслучайно мотото на Световния ден на стандартизацията тази година беше „Да опазим планетата“, а този стандарт дава възможност на организациите да определят приоритетите си и да разработят ефективна, ефикасна и осъществима система за адаптиране, съобразена с климатичните промени.

Стандартите ни съпътстват в делник и в празник и се грижат за нашето здраве и безопасност. И тъй като идват големи празници, припомняме интересни стандарти за чудесна и безопасна Коледа.

Железопътен транспорт

Бр. 4/ 2020 - Железопътен транспорт Важен сектор не само за придвижването ни, но и за развитие на икономиката.