Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Запознайте се с първия брой на Government Quality Magazine

***Запознайте се с първия брой на*** **[GOVERNMENT QUALITY MAGAZINE](http://publ.com/fGAEYCe)**
Българският институт за стандартизация представя списанието **[GOVERNMENT QUALITY MAGAZINE](http://publ.com/fGAEYCe)**,издание на Formula Europa Institute Ltd. Новото издание ще бъде от полза за органите за местно управление, регионалните агенции за развитие, органите за сертификация, местните инициативни групи и др.
**На страниците на списанието ще намерите информация за ролята на** ISO 9001:2008 в обществения сектор, както и официални позиции, мнения, препоръки и примери за добри практики в тази област.
Освен важната мисия за предоставяне на административно обслужване на населението органите за местно управление имат за задача да интегрират, мобилизират и развиват ресурсите в региона с цел осигуряване на икономическото му развитие. Системата за управление на качеството на органите за местно управление следва да бъде основа за постигането на тази цел.
Изданията на **[GOVERNMENT QUALITY MAGAZINE](http://publ.com/fGAEYCe) ще дадат отговор на следните въпроси:**
- Как са подготвени страните, ангажирани в процеса по управление на качеството на органите за местно управление? - Какъв вид обучение е необходимо за прилагане на указанията на **IWA 4 Системи за управление на качеството. Указания за прилагане на ISO 9001:2000 в органите за местно управление** и за развитие на системите за управление на качеството за осигуряване на устойчиво регионално развитие? - По какъв начин преобразуването на IWA 4 в международен стандарт ще подпомогне този процес? - Какво обучение е необходимо за одитори на такива системи? - Какъв вид обучение се предлага в момента?