Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Важно съобщение за клиентите на БИС

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че се преустановява достъпът на външни хора до всички помещения в Българския институт за стандартизация, включително: - Бизнес-информационния център – да се ползват услугите за он-лайн четене и онлайн-продажби на стандарти, стандартизационни документи и други издания на БИС. Справки могат да се правят само по телефон и имейл; - Касата в счетоводството на БИС – граждански договори се изплащат само по банков път