Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Ваучери за храна 2021 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/ за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.”

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен пряк достъп, чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки до документацията за участие. Документите, свързани с участие в настоящата обществена поръчка, се подават чрез платформата ЦАИС ЕОП съобразно правилата за нейното използване https://app.eop.bg/today/134102 в срока, посочен в обявата.