Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Ваучери за храна - 2016 г.

Предмет на поръчката:

Доставка на ваучери за храна за 70 служители за една година от подписване на договора.

Документи:

1. Заповед за провеждане на процедура

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

3. Документация за ОП

4. Протокол за работата на комисията по избор на доставчик

5. Договор за доставка на ваучери за храна