Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Устойчива, сигурна и иновативна рамка за киберсигурност, която да бъда полезна за всички

На 25 май 2023 г. в Брюксел Small Business Standards (SBS) приветства предложението на Европейската комисия за Акт за киберустойчивост (CRA), представено през септември 2022 г. SBS вижда предложението като необходима стъпка за укрепване на сигурността на свързаните устройства и услуги в Единния европейски пазар като насърчава киберсигурността по цялата верига на доставки. Въпреки това, в контекста на обсъжданията на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика към Европейския парламент относно проектодоклада на г-н Никола Данти, член на Европейския парламент, SBS призовава да бъдат взети предвид по подходящ начин нуждите и опасенията на МСП.

На 22 май SBS публикува становище, в което изразява подкрепата си за предложението на Комисията. SBS обаче обръща внимание и на допълнителните разходи, произтичащи от новите задължителни изисквания за МСП. Ако доброволното сертифициране за киберсигурност не може да се счита като възможен вариант за МСП, SBS призовава за пропорционалност, както и за увеличаване на насоките и ресурсите за прилагане на новите изисквания от МСП, за да се гарантират по-ниски разходи за съответствие.

Освен това документът изисква да се обърне необходимото внимание на това какво е въздействието върху по-малките компании на стандартите, използвани във връзка с изискванията на CRA, както и други мерки за практическа подкрепа.

SBS предлага създаването на регулаторни пясъчни кутии, позволяващи на МСП да се възползват от подходящи тестови среди, преди да излязат на пазара. Необходими са пояснения по други точки от предложението за по-добро прилагане от МСП и по-специално относно изискванията за оценка на риска и задълженията по веригата на доставки. И накрая, за да се избегне планирано остаряване, SBS предлага производителите на продукти от ключова важност да предоставят актуализации за сигурността на целия жизнен цикъл на техните продукти или за период от пет години, който от двата е по-дълъг.

Генералният секретар на SBS Майтане Олабария коментира: „Ние подкрепяме намерението на Комисията да създаде последователна рамка за киберсигурност за по-сигурни хардуерни и софтуерни продукти в ЕС. Но е важно да не изоставяме никого. МСП, заедно с други заинтересовани страни от индустрията, регулатори и стандартизатори, трябва да бъдат включени във всички етапи на разработването и прилагането на изискванията, за да гарантираме, че имаме екосистема, която е от полза за всички участващи страни.“

 
Пълният текст на становището може да прочетете тук.

Източник: SBS