Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

УС на БИС одобри програмата „Лоялни клиенти” за 2020 г.

УС на БИС одобри п**рограмата „Лоялни клиенти” за 2020 г.**

Програмата „Лоялни клиенти” е насочена към нашите членове и редовни клиенти, които активно ползват продуктите и услугите на БИС, при спазване на авторските права върху разпространението на стандартите. Целта на програмата, която БИС започна през 2018 г., е да се повиши удовлетвореността на клиентите и членовете на БИС от предлаганите продукти и услуги и от участието им в стандартизацията, да запази нашите постоянни клиенти, като им предложи икономически стимули, и да привлече нови членове и клиенти.

За 2020 г. в програмата са включени общо 22 организации, от които 10 са членове и 12 са редовни клиенти на БИС.

Кой участва в програмата „Лоялни клиенти”?

За да се разглежда фирма като лоялен клиент, е необходимо тя да има реализирани покупки над определена стойност (4 000 лв. без ДДС) за последните три години и да е клиент на БИС най-малко от 3 години. За по-голяма прецизност при определяне на клиентите, които ще участват в програмата, в началото на всяка година ще се изготвя анализ въз основа на критерии, определени от Управителния съвет на БИС. За да участват в програмата, членовете на БИС трябва да са платили членския си внос до края на първото тримесечие на годината, както е регламентирано в Устава на БИС.

Какво получават лоялните ни клиенти?

Клиентите, включени в програмата, получават различни бонуси под формата на безплатни продукти и услуги, сред които: