Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Управление на риска

Бр. 4 за 2016 г. „БДС Компас” – Управление на риска

Рискът дебне отвсякъде и нито една организация не е застрахована, без значение от големина, предмет на дейност, обхват или географско местоположение.

Представяме термните за управление на риска, как се идентифицира и анализира риска и след това как се определят начините за въздействие.

Представяме също указания за управление на риска за сигурността на информацията за всякакъв вид организации, както и новите акценти в директивата за електромагнитна съвместимост.

Повече информация: Разгледай.