Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Уебинари и обучения

В условията на кризата, предизвикана от Ковид 19, Българският институт за стандартизация продължава да е полезен за своите членове и клиенти. Планираните за 02.12.2020 г. и 09.12.2020 г. уебинари бяха проведени успешно.
На проведения уебинар на 02.12.2020 г. на тема: „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след Ковид 19 чрез прилагане на добрите практики на стандартите на ISO беше лектор г-н Митко Мирчев, сертифициран одитор. Участниците бяха запознати с необходимостта от непрекъснатост на дейността при променливост, несигурност, комплексност, неяснота на заобикалящата среда. Като един от стандартите на ISO за непрекъснатост на дейността по-подробно се разгледа ISO 22301:2019 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността/бизнеса. Г-н Мирчев запозна участниците в уебинара и с връзката между Системите за управление на непрекъснатостта на дейността и стандарта ISO 9001:2015.
Попълнените анкетни карти показват, че уебинарът е бил ползотворен, темите са били подробно и качествено разгърнати. На участниците са изпратени сертификати и материалите, разгледани на уебинара.
Седмица по-късно, на 09.12.2020 г. лекторът г-н Митко Мирчев проведе и уебинар на тема: Система за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001:2018).
В началото на обучението бяха разяснени какви са насоките на ЕС и държавната политика, както за здраве и безопасност при работа в нормална обстановка, така и при условията на Ковид 19. Подробно бяха разяснени изискванията на ISO 45001 и беше направен паралел между стандарта и BS OHSAS 18001.
Участниците придобиха познания за практически подход при изпълнение на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за изграждане на система за здраве и безопасност при работа в условията на Ковид 19.
Попълнените анкетни карти показват, че и този път очакванията на присъстващите са удовлетворени. На участниците са изпратени сертификати и материалите, разгледани на уебинара.

Изводът от проведените уебинари е, че в условията на пандемия и криза има достатъчно методи и начини, чрез които дейността и потребността от развитие да не бъдат възпрепятствани. Затова още в първата седмица на 2021 година ще бъде публикуван график на предстоящите уебинари през месеците януари и февруари.

Част от темите, които Българският институт за стандартизация планира да представи, са: