Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Уебинар за управление на риска

Българският институт за стандартизация организира уебинар на тема „Указания за управление на риска съгласно БДС ISO 31000:2018 и ръководство за практическото прилагане в отделни сектори (ISO 31000:2018, IEC 31010:2019, ISO 31022:2020, IWA 31:2020)“, който ще се проведе онлайн на 16.04.2021 г. от 10:00 часа.

Успешното управление на риска е предпоставка за разгръщане на пълния потенциал на една организация. Целта на уебинара е участниците да бъдат запознати с основните указания на стандартите и документите, свързани с управлението на риска, както и да получат знания за практически подход при изпълнение на указанията за управление на риска.
Ще бъдат разгледани следните стандарти:
• ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания
• IEC 31010:2019 Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009)
• ISO 31022:2020 Управление на риска. Указания за управление на правния риск ISO 31022:2020)
• IWA 31:2020 Управление на риска. Указания за използване на ISO 31000 в системи за управление (IWA 31:2020)

Лектор: гл. експерт Петър Лозев, секретар на БИС ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“.

На участниците в уебинара ще бъдат издадени сертификати за участие и на посочения от тях в регистрационната карта имейл и ще им бъде изпратена презентацията от уебинара.

Такса за участие: 150.00 лв. с ДДС.
За всеки следващ участник от една организация: 125.00 лв. с ДДС.
За членове на БИС: 125.00 лв. с ДДС.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея имейл най-късно до 15.00 ч. на 15.04.2021 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0888002982
ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org