Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Уебинар на тема: „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID 19 чрез прилагане на добрите практики на стандартите на ISO”

Уеби**нар на тема: „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID 19 чрез прилагане на добрите практики на стандартите на ISO**”

Българският институт за стандартизация организира уебинар на тема: Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID 19 чрез прилагане на добрите практики на стандартите на *ISO***,** който ще се проведе онлайн на 02.12.2020 г****.

Участниците ще бъдат запознати с необходимостта от поддържане на непрекъснатост на дейността и управлението на тези процеси. Ще бъдат представени основните принципи и обхватът на стандартите на ISO, които дават отговор на въпросите, свързани с прилагане, поддържане и подобряване на системите за управление, с цел да се предпазят, да се намали вероятността от възникване, да се подготвят и да се възстановят от прекъсвания, ако все пак възникнат. Ще се акцентира на връзката на системите за управление на непрекъснатостта на дейността със стандарта ISO 9001. Участниците ще получат насоки за изграждане и поддържане на система за управление на непрекъснатостта на дейността съгласно изискванията на най-новото издание на ISO 22301.

Лектор: Митко Мирчев, сертифициран одитор/водещ одитор**.**

https://www.linkedin.com/in/mitko-mirtchev-a8a5348

Такса за участие: 150.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация: 125.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС: 125.00 лв. с ДДС.

Желаещите да участват в уебинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея адрес най-късно до 15.00 ч. на 01.12.2020 г.

Записалите се ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

На участниците в уебинара ще бъдат издадени сертификати и по имейл ще им бъде изпратена презентацията на лектора.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0888002982; ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org

Покана

Програма

Регистрационна карта