Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Уебинар на тема: Управление на здравето и безопасността при работа по време на пандемията от COVID-19

В отговор на големия брой запитвания и засиления интерес Българският институт за стандартизация обявява втора дата за уебинара на тема: „Управление на здравето и безопасността при работа по време на пандемията от COVID-19 (ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)”, който ще се проведе онлайн на 10.03.2021 г.

Международната организация по стандартизация ISO публикува спецификацията ISO/PAS 45005. Този документ подпомага развитието на системи за управление на здравето и безопасността при работа, разработени съгласно ISO 45001, при новите условия на пандемия от COVID-19.

Ще бъдат разяснени указанията за организациите как да управляват рисковете, произтичащи от COVID-19, за да защитят здравето, безопасността и благополучието, свързани с работата.

Ще бъдат представени насоките, свързани със защитата на всички видове работещи лица (напр. наети от организацията; работещи за външни доставчици; лица, с които има сключени договори; самостоятелно работещи лица; лица, заети в агенции; по-възрастни работници; работещи лица с увреждания и работещи в службите за първа помощ) и други заинтересовани страни (например посетители на работното място, включително граждани).
Ще бъде разгледана връзката между ISO 45001 и ISO/PAS 45005.

Участието в уебинара ще бъде полезно за всякакъв вид организации и отрасли, включително тези, които:

Лектор ще бъде н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, сертифициран одитор/водещ одитор, член на УС на БИС.

ISO/PAS 45005 ще бъде преведен на български език и участниците в уебинара ще получат изданието безплатно веднага след като бъде прието като български стандартизационен документ.

На участниците в уебинара ще бъдат издадени сертификати за участие и на посочения от тях в регистрационната карта имейл ще им бъде изпратена презентацията от уебинара.

- Такса за участие: 150.00 лв. с ДДС.
- За всеки следващ участник от една организация: 125.00 лв. с ДДС.
- За членове на БИС: 125.00 лв. с ДДС.

Желаещите да участват в уебинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея имейл адрес най-късно до 15:00 ч. на 09.03.2021 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02/817 45 05, 0888 002 982; ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org