Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Уебинар на тема: Управление на риска в стандартите на ISO за системи за управление

Българският институт за стандартизация организира уебинар на тема „Управление на риска в стандартите на ISO за системи за управление (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 30401:2018)“, който ще се проведе онлайн на 24.02.2021 г.

Ще бъдат представени основните изисквания на стандартите за системите за управление за риска ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 30401:2018. Участниците ще получат знания за практически подход за изпълнение на изискванията на различните етапи на зрялост на организацията за третиране на риска – от „мислене, основано на риска“ до „процес за управление на риска“.

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, сертифициран одитор/водещ одитор, член на УС на БИС.

На участниците в уебинара ще бъдат издадени сертификати и на посочения в регистрационната карта имейл ще бъдат изпратени всички материали, представени на уебинара.

Такса за участие: 150.00 лв. с ДДС.
За всеки следващ участник от една организация: 125.00 лв. с ДДС.
За членове на БИС: 125.00 лв. с ДДС.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея адрес най-късно до 15.00 ч. на 23.02.2021 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0888002982
ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org