Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Уебинар на тема: „Система за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001:2018)”

Уеби**нар на тема: Система за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001:2018)”**

Българският институт за стандартизация организира уебинар на тема: *„**Система за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001:2018)**”***, който ще се проведе онлайн на 09**.12.2020 г.

Участниците ще бъдат запознати с методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа. Ще разберат какви са насоките на ЕС за COVID-19 и завръщането на работното място, мерките за безопасен и здравословен труд; ще получат знания за практически подход за изпълнение на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изграждане на система за здраве и безопасност при работа в условията на COVID-19.

Лектор: Митко Мирчев, сертифициран одитор/водещ одитор**.**

https://www.linkedin.com/in/mitko-mirtchev-a8a5348

Такса за участие: 150.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация 125.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС: 125.00 лв. с ДДС.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея адрес най-късно до 15.00 ч. на 0**8**.12.2020 г.

На участниците в уебинара ще бъдат издадени сертификати и по имейл ще им бъде изпратена презентацията на лектора.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0888002982; ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org

Покана

Програма

Регистрационна карта