Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Учредително събрание за създаване на технически комитет в областта на устойчивото строителство

**Учредително събрание за създаване на технически комитет в областта на устойчивото строителство**
Във връзка с проведено проучване и отчетения интерес информираме за предстоящо учредяване на технически комитет в областта на устойчивото строителство към Българския институт за стандартизация. Учредителното събрание ще се проведе на **6 март 2013 г. от 15 ч. в зала 209 на Българския институт за стандартизация при следния дневен ред:**
1. Представяне на участниците. 2. Кратко изложение на необходимостта от създаването на технически комитет в областта на устойчивото строителство. 3. Определяне на област на дейност и наименование на новия технически комитет. 4. Запознаване с правилата за стандартизация. 5. Избор на председател на новия технически комитет. 6. Обсъждане на човешки ресурси, включително експерти в дадена област на дейност и преводачи, с които разполага комитета. Избор на експерти и преводачи. 7. Обсъждане на проект на бизнес план. 8. Разглеждане и приемане на работната програма на техническия комитет за 2013 г. 9. Определяне на целеви работни групи. 10. Други въпроси.
**За повече информация** - **Владимир Димов**, експерт в сектор „Строителство, строителни конструкции и материали”, e-mail: [vladimir.dimov@bds-bg.org](mailto:vladimir.dimov@bds-bg.org) или на телефон 02/8174 513.