Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Тъжна вест! Отиде си академик Стефан Воденичаров

Отиде си академик Стефан Воденичаров. Освен учен със забележителен принос към науката и към БАН, той беше голям приятел на българската стандартизация и оказваше незаменима помощ с подкрепата си за БИС и участието си в неговите технически и управителни органи.

В периода 2006 - 2011 г. академик Воденичаров беше Председател на Техническия съвет по стандартизация в неелектротехническата област към БИС, а от 2011 г., в поредни мандати, е член на Управителния съвет на БИС. Благодарение на неговата ангажираност с дейността по стандартизация, Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „акад. Ангел Балевски“ и до днес е сред най-активните членове на БИС.

Ще запомним акад. Стефан Воденичаров като всеотдаен учен и личност с активна гражданска позиция.

Изказваме своите дълбоки и искрени съболезнования на семейството и близките на акад. Стефан Воденичаров.

Да бъде светла паметта му! Поклон пред достойния човек!