Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Бр.3/2021 - Туризмът и стандартите

Темата на този брой е за турзимът, който претърпя сериозен крах заради пандемията от Covid-19. Представяме новото международно ръководство, което предоставя указания за безопасно пътуване, термините в туризма, изискванията към хотелите, СПА центровете и плажовете за предоставяне на качествени услуги, а също и стандарти за екологично развитие на туризма и грижа за природата.