Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Туризъм

Темата на третия брой на списание „БДС Компас” е туризъм.

В разгара на летния туристически сезон представяме важни стандарти в туризма – за обща терминология, обучение на екскурзоводи, водолазни услуги, пътувания за изучаване на чужд език.

Представяме и БДС EN 31010, който разкрива кои са най-подходящите методи за оценяване на риска за дадена организация и ситуация. Експерти разказват за значението на стандартите, а огромната им роля за устойчивата икономика бе отново потвърдена на генералните асамблеи на CEN и CENELEC, както и на първата среща по стандартизация на високо ниво. Акцентираме и на домакинството на БИС на този най-авторитетен форум за европейската стандартизация.

Повече информация: Разгледай.