Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Тълкуване на Европейската комисия относно пускането на пазара на лични предпазни средства (ЛПС) от категория III затруднява МСП

На 23 май 2023 г. в Брюксел, Small Business Standards (SBS – европейската организация, представляваща интересите на МСП в стандартизацията) публикува становище, в което се подчертават пречките, произтичащи от тълкуването на Европейската комисия, оповестено на 2 май 2022 г., относно процедурите за оценяване на съответствието за нови продукти - ЛПС от категория III. Според SBS новият прочит пречи на европейските МСП да пускат на пазара този тип оборудване.

Въвеждането на пазара на нови лични предпазни средства стана значително по-трудно в ЕС след нова правна оценка, направена от DG GROW на 2 май 2022 г. и споделена с експертната група към Комисията по ЛПС. Оценката е свързана с Регламент (ЕС) 2016/425 относно ЛПС и процедурите за оценяване на съответствието за продукти ЛПС от категория III. Новото тълкуване налага цялостно изпитване на продукта и преглед на типа, преди той да може да бъде пуснат на пазара.

Една година по-късно реалностите на пазара показват, че това тълкуване се е отразило негативно върху МСП, тъй като процесът е довел до забавяния и усложнения, поставяйки ненужна тежест, особено върху МСП от производствените отрасли. Неспособността на МСП да пускат на пазара продукти в разумен срок води до загуба на важни пазарни сегменти, които не се основават на конкурентни фактори (високи технологии/процеси, по-добро качество), а на сложни регулаторни процедури.

Генералният секретар на SBS Майтане Олабария коментира: „Тълкуването на Комисията от 2022 г. създава ненужно бреме върху индустрията на ЛПС, предимно на МСП. Призоваваме Комисията да преразгледа последното си тълкуване с подходяща правна оценка и да насърчи осигуряването на повече ресурси за органите за надзор на пазара, за да извършват своевременни проверки и да се избягват нелоялни ситуации на пазара.“

Становището на SBS може да намерите на сайта на SBS.

Източник: SBS