Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

ТК-5

Обществено допитване за проект на национално приложение

прБДС EN 13877-1:2013/NA Бетонни настилки. Част 1: Материали. Национално приложение (NA)