Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Светът на мебелите

Пети брой - 2010 г. – темата на петия брой е "Светът на мебелите". Посветили сме този брой на мебелите и мебелната промишленост, не само защото темата е интересна и полезна, а и поради факта, че производството на мебели у нас е сред индустриите с традиции. Мебелите се изработват от различни материали и имат широко приложение – за офиса, за дома, за градината или вилата. Ще се уверите, че стандартите са тези, които съдействат за това мебелите да бъдат удобни и безопасни. Защото освен да бъдат красиви, е необходимо те да отговарят на определени технически изисквания, което гарантира безопасността на всички нас като потребители.