Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Строителните продукти и околната среда

Бр. 2/2022 г. – Строителните продукти и околната среда

Темата на този брой е как строителните продукти помагат да живеем в по-красив и устойчив свят. Разказваме за декларациите за строителните продукти по отношение на околната среда, които спомагат за намаляване на енергоемкостта и вредните въздействия върху околната среда. Представяме основополагащи стандартизационни документи за екологичното въздействие на строителните продукти.