Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Статистика

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е статистиката. Представяме интересни и любопитни факти от историята на тази важна аналитична област. Представяме международния стандарт ISO 3534 „Статистика. Речник и означения”, който помага да се избегнат неяснотите и двусмислията. Разказваме и как се взимат извадки по качествени признаци съгласно стандарта ISO 2859. Запознаваме и със стандарта за преводачески услуги като средство за оценяване на преводаческите агенции. Информираме също своите читатели за един успешен проект за важността на малките и средните предприятия и участието им в процеса по стандартизация. Експерти както винаги убеждават колко са важни стандартите във всяка човешка дейност.

Повече информация: Разгледай.