Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Стартира процедура за номиниране на кандидат за член на Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област в БИС

**Стартира процедура за номиниране на кандидат за член**
**на Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област в БИС**
Във връзка с необходимостта от промяна в състава на Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област (БИС/ТСЕ) и на основание на чл. 28(3) от Закона за национална стандартизация, чл. 50(1) от Устава на БИС и (т. 3.1) от Правилата за работа по национална стандартизация. Част 2: Организация на дейността по стандартизация, изпълнителният директор на Българския институт за стандартизация обявява процедура за номиниране на кандидат за нов член на БИС/ТСЕ в областта „Енергетика”.
Членовете на техническите съвети се избират от Управителния съвет измежду признати експерти в областта на стандартизацията по предложение на Техническите комитети и на членовете на БИС.
Предложенията за номинираните кандидати трябва да съдържат:
Предложенията трябва да бъдат представени в БИС в срок до **12.02.2013** г. на електронната поща на г-жа Сийка Златанова, секретар на БИС/ТСЕ,
**Телефон за връзка 02/81 74 559**.