Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Стандартите и кризите

Бр. 2/ 2020 – Стандартите и кризите

Темата на този брой е за кризите и как стандартите помагат в тежки и непредвидими ситуации. Представяме стандарти, в които са дадени минималните изисквания за управление при извънредни ситуации в съвременния несигурен свят. Как се управлява рискът, как се осигурява сигурност на обществото и гражданите, непрекъснатост на доставките, киберсигурност и какви са изискванията за физическа защита като облекло, маски и ръкавици – за всичко това четете в този брой.

Повече информация: Разгледай.