Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Стандартите и кризите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Стандартите и кризите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Светът, който познавахме, се промени драстично след епидемията от коронавирус. Затворени вкъщи, учудени какво се случва и какво може да се направи не само у нас, но по всички географски ширини. Ето защо темата на втория ни брой е за кризите, и доколко стандартите могат да помогнат в тежки и непредвидими ситуации.

Днес живеем в така наречения свят на VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous - променливост, несигурност, комплексност и неяснота) и много от уроците на успешни в 20-и век лидери са неадекватни днес, разказва експертът Митко Мирчев. Той посочва стандарти, в които са дадени минималните изисквания за управление при извънрени ситуации в съвременния несигурен свят.

Всички дейности съдържат риск, но той трябва да се управлява, като се идентифицира, анализира и след това се преценява как да се въздейства. Представяме важни стандарти, които помагат за управлението и оценяването на риска.

Сигурността е изключително важна както за обществото като цяло, така и за всеки един от нас. И въпреки че често човек не може да влияе и да предотврати природни катаклизми, то е необходима система от стандартизирани правила и процедури, чрез които да смекчи последствията от бедствията, да въдвори ред в хаоса, да успокои хората и напрежението. Представяме важни стандарти, попадащи в обхвата на технически комитет 102 „Сигурност на обществото и гражданите”.

Много от дейностите започнаха да се извършват от дома и онлайн и все повече осъзнаваме колко е важна киберсигурността, затова разказваме как се управляват инцидентите и споделяме добри практики.

Стандартите ни помагат и да се предпазим физически от вируси и бактерии, затова представяме важни стандарти за защитно облекло, маски и ръкавици – почти задължителни атрибути в днешно време.

Стандартите и кризите

Бр. 2/ 2020 Стандартите и кризите Темата на този брой е за кризите и как стандартите помагат в тежки и непредвидими ситуации.