Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Бр.3/2022 г. - Стандартите и иновациите

Иновациите са обществен двигател. Те са навсякъде, за да помагат за справяне с най-наболели глобални, социални, икономически, политически и екологични предизвикателства. Представяме стандарти от серията ISO 56000 – които съдържат различни положения, свързани с управлението на иновации – термини, елементи на системата за управление на иновации, партньорство при иновации и др.