Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Бр.4/2021 – Стандарти и услуги

В този брой представяме важни стандарти за услуги в различни сектори – устни и писмени преводачески услуги, финанси и електронно фактуриране, пощенски, туристически, за брокери на недвижими имоти. Разказваме как стандартите помагат да се извърши оценяване на образованието, както и на услугите за неформално обучение; как се измерват услугите и как би трябвало да работят центровете за връзка с клиенти.