Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Социалната отговорност

Социалната отговорност е темата на новия брой на списание „БДС Компас”. Това не е просто модерен термин, а начин на живот с грижа за бъдещето.

Представяме ви стандарта ISO 26000, който е вашият помощник да спечелите признанието „социално отговорна фирма”. Експерти разказват как се стигна до появата му и значението да бъдеш социално отговорен.

Представяме БДС EN ISO/IEC 17021:2011, в който се посочват изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Ще прочетете и за системата за управление на безопасността на хранителните продукти – 22000. Експерти разказват за огромната роля на стандартите и уникалната професия стандратизатор.

Повече информация: Разгледай.