Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Пътнически транспорт

Първи брой 2011 година – темата на първия он лайн брой е за пътническия транспорт, въпреки че, както и повечето области на стандартизацията, материята е необятна. В новия си вид списанието не се фокусира само върху една тема, но и върху актуални стандарти като тези за социалната отговорност, и серията за системи за управление на сигурността. Ще прочетете и експертни текстове за значението на стандартите и професията стандартизатор.

Можете да разгледате и прочетете списанието безплатно.

Повече информация: Разгледай.