Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Провеждане на 53-та пленарна среща на CEN/TC 155 "Пластмасови тръби и тръбопроводни системи" и на заседание на CEN/TC 155/WG 16 "Системи, приложими за гореща и топла вода"

**Провеждане на 53-та пленарна среща на CEN/TC 155 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи” и на заседание на CEN/TC 155/WG 16 „Системи, приложими за гореща и топла вода”**
За първи път в София на 15 и 16 май в Грандхотел София ще се проведе пленарна среща на Европейския технически комитет по стандартизация – **CEN/TC 155 “Пластмасови тръби и тръбопроводни системи”**. Този технически комитет разработва стандартите, съдържащи изисквания за пластмасови тръби, свързващи части и системи, а също и методите за изпитването им.
Освен пленарната среща на 14 май в сградата на БИС ще се проведе и заседание на работна група 16 към **CEN/TC 155 - CEN/TC 155/WG 16 "Системи, приложими за гореща и топла вода”**.
До момента около 50 представители от над 20 държави, членки на Европейската организация по стандартизация (CEN), са заявили желание за участие в срещата.
В българската делегация са включени представители на следните производители на пластмасови тръбопроводни системи:
- „ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, която е част от групата ПАЙПЛАЙФ – един от водещите световни производители на пластмасови тръбопроводни системи и основен **спонсор на събитието** - „ДЕВОРЕКС” ООД – Пловдив - „ХИМИПЛАСТ” АД – София - „ФЛАШ КО” ООД – Пловдив
Освен това в състава на българската делегация са включени и представители на органите за оценяване на съответствието на пластмасовите тръбопроводни ситеми – НИИСМ ЕООД, лаборатория за изпитване на тези продукти – "ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС" ООД, и представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция "Технически правила и норми".
**[Дневен ред](/images/upload/Novini/CEN_TC155_N3942_Draft_agenda.pdf)** на 53-та пленарна среща на CEN/TC 155 (проект)