Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

На 18.09.2020 г. в зала „Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София при спазване на всички противоепидемични мерки се проведе редовното Общо събрание на Българския институт за стандартизация (БИС).

Г-н Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на БИС, запозна присъстващите с ангажираността на БИС със Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

Събранието протече при следния предварително обявен дневен ред: