Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Проведе се годишното Общо събрание на БИС

**Проведе се годишното Общо събрание на БИС**
На 26.04.2013 г. в зала „Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София се проведе редовното годишно Общо събрание на Българския институт за стандартизация. Присъстваха 79 представители на членовете на БИС. Събранието протече при предварително обявения дневен ред.
Интерес и поредица от изказвания предизвикаха направените предложения за промяна на Устава на БИС във връзка с влизането в сила на Регламент 1025/2012 за европейската стандартизация. Важен акцент в дискусията беше достъпа на микро-, малките и средните предприятия в дейността по стандартизация. Националните органи по стандартизация трябва да улесняват и насърчават достъпа на тези предприятия до стандартите и до процесите, свързани с тях. В тази връзка бяха и приетите решения на Общото събрание за промяна в Устава на БИС.
Пред участниците в събранието г-н Буров представи отчет за дейността на БИС за изминалата 2012 година, като акцентира на проведените годишни генерални асамблеи на CEN/CENELEC на 5-6 юни в курорта „Албена”, както и съпътстващите семинари, организирани за българския бизнес, на новоприетия Регламент 1025 на Европейския съюз и на реализацията на основните дейности, изпълнени в рамките на проекта по оперативна програма „Конкурентоспособност”. Делегатите приеха отчета за дейността на организацията и изпълнението на бюджета за 2012 г. и гласуваха предложения бюджет за 2013 г.
Съставът на УС беше попълнен от групата по чл. 8, т. 1 и т.2 от ЗНС за остатъка на мандата до 2016 г. От направените няколко предложения по т.1 Общото събрание одобри кандидатурата на инж. Никола Акпунарлиев, представител на „Елдоминвест” ООД – Варна, а по т.2 на г-жа Силвана Любенова, директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
За член на Контролния съвет на БИС от групата по чл. 24, ал. 3 от ЗНС за остатъка на мандата до 2016 г. беше избран проф. Бранимир Сандалски.
![](/images/upload/Novini/images/OS_2013.jpg)