Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Проучване на ЕК относно стандартизацията – изразете своето мнение!

През октомври 2023 г. Европейската комисия започна първото проучване „Европейски панел за стандартизация“. Целите на проучването са: 

Проучването е разработено от Институт Фраунхофер за системни и иновационни изследвания (ISI) с подкрепата на Департамента по икономика на иновациите към Техническия университет в Берлин. 

Въпросите от проучването включват информация за стандартите, които използвате, тяхното значение за дейността и успехите ви, наличие на сертификация, участие в дейността по стандартизация и др.

Резултатите от проучването на Европейския панел за стандартизация ще подпомогнат разработването на препоръки към политиците и създателите на политики, представителите на индустрията и органите за стандартизация, и ще бъдат публикувани в началото на 2024 г.

Приканваме членовете и клиентите на БИС, както и всички заинтересовани от стандартизацията, да участват в проучването, за да изразят своето мнение. Линк към проучването може да намерите тук.