Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

БДС EN 1991-1-2:2004/NA:2011/Изменение 1:2015

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire - National annex to BDS EN 1991-1-2:2004

Feb 17, 2015

General information

60.60     Feb 17, 2015

BDS

ТК-56

Pure national standard

13.220.50     91.010.30  

Националните приложения към Еврокодовете се предоставят безплатно на български език във връзка с прилагане на Наредба № РД-2-20-19 на МРРБ. Eurocodes National Annexes in Bulgarian language are free of charge.

Appropriate for SMEs

Life cycle

NOW

PUBLISHED
БДС EN 1991-1-2:2004/NA:2011/Изменение 1:2015
60.60 Standard published
Feb 17, 2015