Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС

Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС

Oct 6, 2016

General information

60.60     Oct 6, 2016

BDS

Guide

Bulgarian  

Buying

Published

Language in which you want to receive the document

Scope

Тематичен сборник, засягащ следните теми: Европейски съюз и единен пазар, европейско и национално техническо законодателство, техническа стандартизация, типове стандартизирани системи за управление, оценяване на съответствието на продукти, системи и на персонал, акредитация и нотификация на органи за оценяване на съответствието, модулен подход за оценяване на съответствието и свободно движение, отговорност за продукта и надзор на пазара.

Life cycle

NOW

PUBLISHED
Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС
60.60 Standard published
Oct 6, 2016