Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Ръководство ISO 45001:2018

Ръководство ISO 45001:2018

Dec 18, 2020

General information

60.60     Dec 18, 2020

BDS

Guide

English  

Buying

Published

Language in which you want to receive the document

Scope

ISO 45001:2018 - Системи за управление на здравето и безопасността практическо ръководство за малки организации
Силата на малкия бизнес не може и не трябва да бъде подценявана. В около 100 страни в световен мащаб повече от две трети от общата заетост идва от малки икономически единици. Те играят ключова роля в световната икономика и поминъка на безброй хора. Отрицателните ефекти от наранявания на работното място, болести или фатални инциденти са предизвикателство за всички видове бизнес, но могат да се окажат пагубни за по-малките организации. В подкрепа на по-малките субекти, както обществени, така и частни, ISO и UNIDO обединиха усилията си, за да публикуват наръчник по ISO 45001.
Ръководството осигурява общ преглед на изискванията на ISO 45001:2018 и определя методите на подход на малките организации за прилагането им, помагайки им да внедрят система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (OH&S).
Макар че основната цел на тази система е да предотврати фатални случаи, наранявания и заболявания, тя има и много други предимства:
• Подобряване ефективността на OH&S във вашата организация, предпазване на вашите служители и потенциално застрашените от вашата дейност
• По-добро управление на риска с OH&S
• По-добро идентифициране на възможностите за подобряване на управлението на OH&S
• По-добър подход при разследване на злополуки
• По-добра колективна култура за по-голяма ангажираност и отговорност на работниците
• Прилагане на положителните OH&S инициативи, съвместими с вашите бизнес приоритети

Изданието се предлага на английски език.

Life cycle

NOW

PUBLISHED
Ръководство ISO 45001:2018
60.60 Standard published
Dec 18, 2020