Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006

**Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006**
Във връзка със засилен интерес към сертификацията по стандарта за преводачески услуги **БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата”** Българският институт за стандартизация **предлага преференциални цени за сертификация** за всички, които подадат заявка и сключат договор **до края на месец юли 2012 г.**
За закупуване на стандарта [**тук**](http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=47009)
За подаване на заявка за сертификация [**тук**](/images/upload/Novini/zajavka_LICS_EN15038_bg_en.doc)
За информация: Петър Лозев, секретар на ТК 34
тел.: **02/ 8174 529**
или
e- mail: ****
[Схема за сертификация LICS](/images/upload/Novini/certification_sheme_LICS.pdf)