Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Предстоящи проекти на национални приложения

Поради необходимост от актуализация на национални приложения към нови издания на европейски стандарти, както и поради необходимост от разработване на национални приложения към европейски стандарти, към които не са разработвани такива, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) възложи на БИС изпълнение на обществена поръчка за разработване на национални приложения към европейски стандарти.

В тази връзка техническите комитети на БИС приеха да извършат анализ на стандартите от базата данни на БИС в областта на строителството, строителните конструкции и материали, както и в областите, свързани със строителство. Въз основа на този анализ ще бъде изготвено предложение за актуализация и/или разработване на национални приложения към европейски стандарти.

След одобрение от страна на МРРБ предложените теми ще бъдат включени в работните програми на техническите комитети съгласно договор № РД-02-29-184/13.09.2021 г., сключен между възложителя МРРБ и изпълнителя БИС.