Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Логистика на хладилната верига ”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет

„Логистика на хладилната верига ”

Националният орган за стандартизация на Китай (SAC) предлага да се създаде нов технически комитет на ISO с наименование Логистика на хладилната верига [Cold chain logistics].

Обхват: Стандартизация в областта на логистиката на хладилната верига. Обектът и областта на приложение ще включва, но няма да се ограничава само до:

Цел и обосновка на предложението: логистиката е основа на икономическите дейности и част от социалната инфраструктура, която играе важна роля в живота ни. По-специално логистиката на хладилната верига, като метод за транспортиране при поддържане на постоянна температура през цялата верига на снабдяване от производството до доставката, е значително ефективна мярка за осъществяване на безопасен транспорт на основни стоки като хранителни и фармацевтични продукти. Страните и регионите по света са изправени пред хранителни отравяния и проблеми със загубата на храна по време на превоз поради щети, причинени от неподходящ контрол на температурата. Стандартизацията в областта на логистиката на хладилната верига ще помогне за подобряване на тази ситуация, ще допринесе за разрешаване на проблеми като загуба на храна и хигиенни проблеми, ще подобри качеството и ще разшири възможностите за продажби на производители и дистрибутори.

Логистиката на хладилните вериги става все по-важна с вероятността пазарът на хранителни продукти в ЕС да расте непрекъснато в новите условия вследствие COVID-19. Следователно е необходимо да се стандартизира подходящ метод за работа за осигуряване на логистиката на хладилните вериги, включително хигиена на ръцете, дезинфекция и стерилизация на устройства и оборудване от гледна точка на превенцията на инфекциозни заболявания като COVID-19.

Потенциални заинтересовани страни са:

При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи своето становище по предложението до 21.10.2020 г. на електронната поща на Гергана Илиева-– gergana.ilieva@bds-bg.org ; тел: 02/81 74 567.

Повече информация тук.