Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Знаци за реклама, украса и общо предназначение”

Предложение на CEN за създаване на нов т**ехнически комитет „Знаци за реклама, украса и общо предназначение”**

Швейцарската асоциация за стандартизация (SNV) прави предложение до CEN за създаване на нов технически комитет с наименование *Знаци за реклама, украса и общо предназначение**.*

Обхват: Стандартизация в областта на знаците

Стандартизиране на изискванията за проектиране, производство, инсталиране, инспекция и поддържка на интериорни и екстериорни знаци. Приложим за осветени и неосветени, стационарни и подвижни знаци, както и за рекламни или декоративни устройства, използващи същите техники. Също приложим за интериорни или екстериорни, постоянни, осветени или неосветени елементи на знаците.

Електрическите изисквания и спецификации са извън обхвата на предложената нова област на техническа дейност, респективно новия CEN/TC. Предложението изключва също така процедурните изисквания за изработване с използване на метални материали.

Обхватът на така предложения технически комитет не включва изисквания за пътния трафик (предмет на CEN/TC 226), безопасност, знаци за пожар и спешна помощ, както и знаци за железници и летища.

Знаците съществуват в разнообразни форми, размери, конфигурации. Започвайки от малки самостоятелни единици, класифицирани като продукти, до големи конструкции, разположени на покривите на сгради, както и буквени означения или лога, закрепени за сградите и сглобени на място. Това разнообразие води до някои недоразумения между заинтересованите лица.

В много случаи знаците са уникални от гледна точка на натоварванията със сняг и вятър и тяхното поведение при сеизмична активност. Поради тази причина се прилагат Еврокодовете. Обаче много от Еврокодовете не са подходящи за знаците. Вносителите на предложението имат намерението да изяснят, посредством нова група стандарти, основаващи се на избрана част от Еврокодовете, кои параметри са ключови и носят „добавена стойност” (що се отнася до знаците), където е подходящо.

В момента на нито едно място не е възможно проектант, производител, монтажник, застраховател или ползвател на знаци да постави изисквания за безопасно проектиране, производство, монтаж, инспекция и поддържане на знаци. Ползвателите на знаци (както големи организации, така и МСП) ще имат референтен източник на информация, даващ сигурност, че те разполагат с безопасни знаци и знаят как да ги използват и поддържат. Взаимната съвместимост ще бъде подпомогната с предоставянето на проследима документация, свързана с монтирането на знаците.

Посредством вероятно намаляване на инцидентите е постижимо подобряване на опазването на здравето и безопасността на обществото. Трябва да се има предвид, че болшинството знаци се инсталират над земята, което означава, че се характеризират с повишена потенциална енергия. Следователно, хората в многолюдните градски центрове и търговски молове е необходимо да бъдат защитена посредством правилен монтаж на знаците.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението на CEN до 20 юни 2020 г. по елекронната поща на главен експерт Цветелин Захариев: tsvetelin.zahariev@bds-bg.org, тел. 02/81 74 513**.**

Оригиналът на предложението може да видите тук.