Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Пожаробезопасност

Шести брой - 2010 г. – темата на шестия брой е "Пожаробезопасност". Според легендите човекът е завладял огъня въпреки волята на боговете. Някога искрите са били страховита стихия или ценен дар от небесата. Контролираното използване на огъня е сред първите велики постижения на човечеството. Но когато огънят излезе извън контрол се превръща в стихия, изгаряща всичко по пътя си. Разказваме ви как стандартите ни помагат да се защитим от огнената стихия. Те ни известяват за предстоящата опасност и спасяват животи, имущество и природата. Стандартите за пожаробезопасност осигуряват безопасността на всички нас.