Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Пощенски услуги

Четвърти брой - 2010 г. – темата на четвъртия брой е пощенски услуги. Експертите увлекателно разказват какви са възможностите и предизвикателствата пред пощенската реформа в Европейския съюз. Чрез пълното отваряне на пазара се очакват повече иновации, по-добро качество на услугите и по-голяма ефективност. Ще прочетете как стандартите помагат да се измери времето за пренасяне на големи пощенски пратки. Разказваме ви и за любопитни стандарти в нашето ежедневие, тъй като всички изпращаме пълни колети на любими хора в цял свят.