Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Ползата от стандартите

Ползата от стандартите е темата на този брой, защото мнозина не са наясно какво представляват, как се създават и за какво служат.

БИС е националният орган за стандартизация в България и вече пет години се стреми да обедини интереса на цялото общество. С езика на стандартите, на който говорят всички.

Ще ви разкажем как стандартите премахват държавните и културните граници, тъй като свалят бариерите в търговията, насърчават иновациите и инвестициите.

Ще прочетете как активното членство в БИС е от огромна полза както за производителите, така и за българската икономика като цяло.

Разказваме ви за системите за управление на качеството, за стандарта за управление на риска, за СЕ маркировката и още любопитни неща от света на стандартизацията.

Повече информация: Разгледай.