Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети"

**Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети"**
Във връзка с осигуряване участието на представители на ръководството и служители на Българският институт за стандартизация (БИС) в срещи и форуми на европейските и международни организации за стандартизация и други европейски и международни прояви, свързани с дейността по стандартизация, БИС обявява открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на ръководството и служители на Българския институт за стандартизация (БИС) при служебните пътувания в чужбина”.**
Пълната документация можете да изтеглите от [**тук**](/images/upload/Novini/Airtickets_2013.zip).