Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Бр. 1/2022 г. - Пластмасите

Рециклирането на пластмасовите продукти спестява суровини, вода и енергия, като се минимизират вредните емисии във въздуха, водата или почвата, както и влиянието им върху здравето. Представяме серията стандарти за рециклирани пластмаси, изискванията за пластмасовите материали и предмети, предназначени за контакт с хранителни продукти, за еднократните кофички за храни, за дограмите за врати и прозорци.