Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Отпадъците

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е за отпадъците. Международните стандарти съдържат най-добрите в световен мащаб практики, които могат да се използват за измерване, сравняване и повишаване на ефикасността и намаляване на отпадъците.

Представяме важни стандарти за терминологията, свързани с материалите и управлението на отпадъците, как се взимат проби и се подготвят за лабораторни изследвания. Разказваме и за принципите на екоетикетите и как да изхвърляме разделно отпадъците.

Представяме стандарта БДС EN ISO 9004, който помага на всяка организация да постигне дълготраен успех. Експерти с опит отново увлекателно разказват за интересния свят на стандартите.

Повече информация: Разгледай.