Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Отоплителните системи

Бр.4/2019 - Отоплителни системи

Стандартите осигуряват комфорт при минусовите температури, а и показват как се изчислява потребената от нас енергия за отопление и топла вода. Представяме стандарти, които показват как да изпълняваме инструкциите за правилна и безопасна работа на отоплителния уред, как се проектират системи с топлоносител вода и термопомпи, как отчитат разпределителите и информация за кожухотръбните котли.

Представяме серията европейски стандарти, които целят хармонизиране на международно ниво на методологията за оценка на енергийните характеристики на сгради.

Повече информация: Разгледай.