Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Отбелязване на Международния ден на жената

Паралелно с отбелязването на Международния ден на жената и съществената роля, която имат жените в нашия свят, ISO обявява публикуването на първия си, глобално съгласуван документ с указания, посветени на подкрепата за жените предприемачи.

IWA 34 Предприемаческа дейност на жените – основни определения и общи критерии, е първият в света набор от глобални определения, свързани с предприемаческата дейност на жените. Чрез предоставяне на ясни и последователни определения за описание на бизнеси, притежавани или ръководени от жени, документът подпомага настоящи и бъдещи инициативи, с които да се подкрепи икономическото овластяване на жените. Новото споразумение на работен форум на ISO (IWA) също така подкрепя мотото на тазгодишния Международен ден на жената, което е „Жените на лидерски позиции: постигане на равноправно бъдеще в света на COVID-19“.

IWA 34 е само една от многото инициативи на ISO за насърчаване и подкрепа на ролята на жените в обществото чрез стандартите. ISO има и програма, която гарантира, че потребностите на жените се вземат предвид при разработването на стандарти и че жените играят еднаква и значима роля във всички области на стандартизацията.

Генералният секретар на ISO Серхио Мухика подчертава, че приносът на жените за разработването на стандартите е от съществено значение за осъзнаването на положителните промени, които искаме да видим в света. „Нещо повече, международните стандарти са мощни инструменти за намаляване на неравенствата и насърчаване на справедлив и приобщаващ икономически растеж. Сред тях са документите с насоки като IWA 34 и много други, които допринасят за цел 5 на Обединените нации за устойчиво развитие за равенство между половете“, казва той.

Д-р Рене Фергюсън-Буфорд, Директор на Бахамското бюро за стандарти и качество (BBSQ), член на ISO, казва, че жените могат да привнесат съчувствие и дипломация в лидерството, което може да бъде стабилен носител на положителни промени. „Жените трябва да се възползват от различията си с мъжете, дори ако понякога има риск това да бъде разглеждано като слабост. Можем да покажем уязвимост, и все пак да сме силни, можем да бъдем любезни, и все пак смели, и това е, което ще промени света.“

В ISO са разработени и други стандарти, които допринасят за цел 5 Равенство между половете, включително ISO 26000 Указания за социална отговорност.

Всички стандарти могат да бъдат закупени от БИС.

Guidance on social responsibility

90.93 Standard confirmed

ISO/TMBG more

Women's entrepreneurship — Key definitions and general criteria

60.60 Standard published

ISO/TMBG more